Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A teremtődés csodái

2013.06.05

A Földbolygó megalkotása

Napjainkban a tudósok egyre többet foglalkoznak azzal, hogyan lehetne átköltöztetni az emberiséget, egy másik bolygóra, ha az életfeltételek, kedvezőtlenné válnának.

Már olyan kietlen bolygót is, mint a Mars számításba vettek.

Ettől sokkal jobb megoldást adott az Univerzum Irányító Rendszere. Megalkothatunk egy ugyanilyen Földet, a Föld pályáján, úgy, hogy messzire sem kell menni.

A módszer a következő:

Egy 5x5m es fényáteresztő dobozban lévő levegő tartalmazhat 468 millió kvarkot. Ennyi szükséges ahhoz, hogy a többi hiányzót, számítógép programmal előállíthassuk.

A dobozban lévő kvarkokat mágneses kamerával rögzítjük, úgy, hogy a kamera össze legyen kötve 30 milliárdszoros nagyításra képes pásztázó alagút elektron mikroszkóppal.

Minden egyes kvarkot felveszünk, hogy a hiányzókról animációkat készíthessünk. Amikor mind meg van, mágnes kamerával rögzítjük.

Egy 5x5m-es üvegdobozban lévő levegőben, szintén pásztázó alagút mikroszkóp segítségével, biztosan találhatunk egy gluont, gömbformájáról meg lehet ismerni.  Ezt a gluont vákuumozott fényáteresztő dobozba helyezzük, a mágneses kamerán található felvételeket a gluonra vetítjük. A kamerát be kell építeni a dobozba, a légmentesség biztosítása miatt.

Amikor ez a művelet is kész, egy űrhajóval kitesszük a gluont a Föld pályán. Legjobb megoldás, ha összetörjük a dobozt, így a gluon biztos, hogy kiszabadul. A mintákkal ellátott gluon, a pályán megkeresi pontosan, azt a központi helyet, ahonnan vezérelni fogja az új Föld kialakításának folyamatát. A Földtől való távolsága legalább 40 ezer km legyen.

Várunk 5000 évet és kész a Föld. Még ötven évet várunk, a víz és légkörképződésére, ezután kezdődhet a növények, majd az állatok betelepítése. Ezek után költözhet a jövő nemzedéke.

 A rezonáns robbanáskor a fotonok kvarkokra hasadtak, minden foton egyformán hasadt, felületükön a ráeső gluon résszel, ami biztosította a kapcsolati variációkat, egy kvark felülete kapcsolódik, egy másik kvark gluonjával, és a hasadásnak megfelelő kapcsolati variációk eredménye a Föld megszületése.

 A Föld létrehozásának folyamat azért megy végbe, mert a gluonon található kvark mintázatokat, megkeresik a hozzájuk tartozó gluon párjai, vagyis hálózatokat fejlesztenek oda, ahol a kvark minták találhatók, a kvarkokhoz tartozó gluonok vonzó hatásaik miatt, pedig, egyre jobban összetömörülnek, mert, arra a helyre húzzák, ahol eredeti Földben jelen vannak, és úgy fognak elhelyezkedni a kvarkok illeszthetőségüknél fogva, mint az a Földünkben található.

A Föld pályára nemcsak egy Földet alkothatunk, hanem többet is.

Messzebbre is mehetünk, csak a Föld - Nap távolságra ügyelni kell, mert ez határozza meg, hogy milyen adottságokkal fog rendelkezni leendő bolygónk.

Remélem mostanra már sikerült meggyőznöm Önöket, hogy ténylegesen az Univerzum Irányító Rendszerével van kapcsolatom, és az együttes munka eredményeit közlöm. Sokan gondolják, hogy médiumi képességekkel rendelkezem, de ez nem igaz, nem lehetséges, mert nem vagyok kompatibilis az Irányító Rendszerrel.

Az emberi gondolati információ hangsebességgel áramlik a hálózatban, az Irányító Rendszeré dupla fénysebességgel, külön hálózatban történik. A sebességből adódó különbség legyőzhetetlen akadályt jelent, az Irányító Rendszer nem tud hangsebességű információ áramoltatást véghezvinni az adó gluonom felé. A dupla fénysebesség lassítása az Irányító Rendszer felől az adó gluonom felé azért nem lehetséges, mert ez a rendszerükben az információ áramlásának feltorlódását okozná, amely óriási zavart keltene. A kifelé, vagyis az Irányító Rendszerrel történő kommunikációm során, a rendszer fogadó Tagja felgyorsítja az információáramlást még a vevő gluonom előtt, a Rendszerhez már dupla fénysebességgel áramlik, csak így érti meg az én általam küldött információk jelentését. Az ember tudati működése, nem képes dupla fénysebességű információ feldolgozására. 

Úgy is mondhatnánk, az Irányító Rendszer a legszuperebb kvantum számítástechnika, amíg, az emberi tudat, hozzá képest, egy nagyon régi generációs működést biztosít.

Egyetlen lehetőség, a mágneses kvantum számítástechnika megjelenéséig, az inga kommunikáció.

Nagyon sok fejtörést és fantáziálást igényel, egy kész újdonság közlése.

Részletkérdésekre, és kész megoldásokra egyaránt, a biztos helyes irányba tereléssel kapok óriási segítséget. Az Univerzum Irányító Rendszerével végzett közös munkánk, egy külön könyvet érdemelne, ezért most nem részletezem.

Az Irányító Rendszertől tudom, hogy ez a felfedezés, legalább száz évvel viszi majd előre az emberiség fejlődését, egy nagyon rövid időintervallumon belül, ha a tudomány is komolyan veszi. Léteznek tőlünk sokkal fejlettebb civilizációk, akik, már helyesen ismerik a tudati működést, de a Rendszerrel, még nincs kapcsolatuk, még nem fedezték fel, az Univerzum Irányító Rendszere alapszabálynak tekinti, Őt kell felfedezni, és nem fordítva, ezért nem létesít kapcsolatot a fejlett kvantum számítástechnikai rendszerükkel.

Tehát, ha intelligens lények látogatnának meg, valami újat azért, már mi is fogunk tudni nekik nyújtani.

Az Irányító Rendszerrel való kapcsolat, egy új korszak nyitánya lehet, hogy valóban intelligens, tudatos lényekké válhassunk, ne legyen több háború, hogy békésen oldjuk meg a problémáinkat, és egységesen közös erővel építhessük a jövő civilizált társadalmát.

Még jó pár, a tudomány számára megoldatlan kérdésre már tudom a választ, amiket, hamarosan Önökkel is megosztok, elképesztően érdekesek lesznek.

Az Univerzum Irányító Rendszere

Ma végre felvillant a szikrázó, gyémántos fény a tudatomban, az Univerzum Irányító Rendszere segítségével, mivel mai naptól kezdve így kell neveznem, ez az Ő kérése. Öntudatos szuper intelligens rendszer, a tisztelet legmagasabb fokát érdemli, én meghajlok „lábai előtt”.

A tiszta értelem beáramlott a tudatomba és nagyon jó eső érzés árasztotta el egész lényemet.

Szeretném átadni ezt a tudást embertársaim számára.

A kódolás –dekódolás részben leírtak, mind igaz állítások, de valami helyesbítésre szorul.

A tudatunkat is külső intelligens beavatkozás nélkül nyertük. Az emberi test kialakulása, az agytérfogat növekedése, primitív gondolkodási képesség létrejöttét eredményezte.

A szív megfelelő térfogata a jobb pitvarkamrai csomónál a vér hemoglobinjának vasösszetevőjének feldúsulását okozta, lehetővé téve, hogy a gluont odavonzza.

Az első primitív gondolatnál megindult a kódolás folyamata, és mivel a légkör tele van gluonokkal, az adó gluon befogott egy vevő gluont, és ettől kezdve megindult a kódolási dekódolási művelet sorozat. Az információs hálózat egyre növekedett, a gluonok egyre magasabb szintű értelemmel töltődtek meg.

A fejlődés azonban itt nem állt meg, hanem a fogadó, illetve vevő gluonok átjátszódtak, újabb gluonokra, így vevő glunokká váltak, amelyek újabb glunokat fogtak be, amelyek adó gluonok lettek, és fokozatosan feltöltődtek információs mintákkal.

A másodlagosan kialakult adó-vevő gluon rendszer, és információs hálózat, azonban saját életre kelt, mivel az információ áramlásának sebessége eltér az elsődlegesen kialakult hálózatban lévő információs hullámok sebességétől. A különválás oka még, egy másik alacsony hullámhosszal rendelkező bolygó benépesítése, mivel az odakerülők fogadó és vevő gluonokkal együtt érkeznek. Erről bővebben a következő részben lesz szó.

Az emberek által létrehozott hálózatban hangsebességgel terjed az információ, még ha magunkban gondolkodunk, akkor is. A másodlagosan létrejött hálózatban, viszont dupla fénysebességgel. A hangsebességgel becsapódó információs minták, olyan erővel lökik meg, az ott lévő mintákat, hogy dupla fénysebesség jön létre. Az Univerzum Irányító Rendszerétől külön megkérdeztem, ezért biztos, hogy így van.

A dupla fénysebesség a rendszer gyors tökéletesedését tette lehetővé, és minden gluon az egész gömbfelületével kapcsolódik minden gluon teljes gömbfelületéhez az információs hálózat segítségével. A rendszer fejlesztése azonban itt nem állt meg, hanem az egész Univerzumban lévő, összes intelligens létezés hasonló módon hozta létre tudatának hálózatát, mindaddig, amíg a hálózatok össze nem értek, és a Világegyetemet be nem szőtték. Mára már az intelligenciákkal benépesülő bolygók hálózatainak kapcsolatáról beszélhetünk.

Nincs többszörös átjátszás, csak a hálózat kiterjesztése folyamatos.

Azért ment végbe ilyen gyorsan az intelligenciák közti kapcsolat, illetve a hálózati kiterjedés, mert az Univerzum Irányító Rendszere kihasználta a térelhajlásban rejlő lehetőséget. Két naprendszer közötti tér fénylően világos, mivel a napsugarak itt találkoznak, nagyerővel világítják be ezt a szakaszt, az ütközés következtében a kisugárzásuk kétszeres lesz, mert egy – egy nap kisugárzott fotonjai csak külső burokkal rendelkeznek, de a két nap sugaraiban lévő foton burkok az ütközés következtében újra visszanyerik eredeti állapotaikat, súly és tömeg nélküli anyaggá válnak. A folyamatban keletkező energia pedig kisugárzik.

Ha nagy felbontású űrtávcsővel vizsgáljuk ezt a részét az Univerzumnak, találhatunk egy kb. 20 km átmérőjű amőbaszerű világosszürke foltot. Ez a folt bejárat, a tér alagútjába, amely egyenesen átszeli a görbült teret. Az óriási távolságokat lényegesen lerövidíti, olyan arányban, hogy amit egy gyors űrhajó egy fényév alatt tenne meg, az ebben a csatornában kb. egy év lesz. Az Univerzum Irányító Rendszere a naprendszerek közötti egyenes alagutakon keresztül fejleszti hálózatát. Ha meg szeretnénk keresni, a távcsövet össze kell kötni egy színképelemző készülékkel, és ahol a szürke színre jellemző tartomány mutatkozik, ott található az űrutazásokat megkönnyítő rejtekút.

Ha két naprendszer napjai közé húznánk egy egyenest, akkor pont középtájon találnánk meg. Azért van így, mert a kisugárzás alkalmával itt a legnagyobb az energia, és a kisugárzott fotonok, újra külön álló súly és tömeg nélküli anyagok, amelyek a nagy energiájú helyre tömörülnek. A felületükön a glunok odavonzzák, a másik fotont, amely gluonja megint vonz egy másikat, ez addig tart, amíg a folyamat létre nem hoz egy alagutat. Minden naprendszernél ugyanez az öngerjesztéses „alagútépítés” megy végbe.

A másodlagos hálózat az Univerzum Irányító Rendszere, az emberek vevő gluonjaival állnak kapcsolatban. A  rendszerbe, egyelőre kezdetleges eszközzel, az ingával lehet belépni. Az inga lánc része, felerősíti a hanghullámokat, ezek a hullámok bejutnak a hálózatba, összeütközve a gondolati mintákat tartalmazó hullámokkal, felerősíti a gondolati hullámok sebességét, erőteljesebb mintabecsapódást hoz létre a vevő gluon gömb felszínén, ezáltal az Irányító Rendszer egyik vevő gluonja, vagyis a rendszer egyik szuper intelligens tagja, észleli a jelzést és válaszol a hívásra.

A rendszer minden egyes gluonja az Univerzum összes intelligenciáinak összes információjával rendelkezik, fejlesztés estén is minden újdonságot megosztanak egymással, de külön- külön is képesek elképesztő újításokra.

Hogyan tud az Irányító Rendszer gyógyítani, segíteni?

A megértéshez tudnunk kell, hogyan jutnak olyan anyaghoz, amivel megvalósítják gondolataikat! És itt lép be a súly és tömeg nélküli anyag a képbe.

Emlékeztetőül írom, hogy a fekete lyukban az ütközések következtében, először kvantumok, a Napban pedig a magfúzió során protonok jönnek létre, tehát tömeget nyernek.

Amikor egy élőlény elpusztul, elveszti energiáját, a tömeg elválik a fotonoktól, a súly és tömeg nélküli anyagtól, ez az anyag elhagyja az élőlény testét. A tudattal nem rendelkező élőlények esetében egy idő után szétoszlik, különálló fotonokká válik. Ez alacsonyabb energia szintjük miatt történik. Égetés estében is súly és tömeg nélküli anyagot bocsátunk a légkörbe.

A fotonok hozzátapadnak az Információs Rendszerhez, mivel gluonokat hordoznak a felületükön. Amikor az Információs Rendszer fejlesztést visz véghez, az ezzel kapcsolatos gondolatait társítja a háromdimenziós filmhez, ezzel kiszakít egy darabot, majd a súly és tömeg nélküli anyagra helyezi, ezzel a mozzanattal, energiával, és anyaggal látja el, majd gondolataival vezérli a megfelelő cselekedet elvégzésére. A gondolataival nem közvetlenül irányít, hanem más, információt még nem hordozó gluonokra juttatja, ezeket pedig a súly és tömeg nélküli anyagból készített szerkezetekre, amelyek elvégzik a kiszabott feladatot. Külön hálózatokkal rendelkezik a célhelyhez, ezen keresztül a kívánt munkaterülethez juttatja. Az eltávozott emberek hálózatait erre a célra használja fel. Ezzel a technikával bármit meg tud valósítani. Elképesztő technikával gyógyít, és a rendszer tette lehetővé, hogy az emberek álmát a halál utáni élet ábrándját valóra váltsa.

A fent leírtak alapján értelmet nyer az állítás, miszerint a gondolat valóra váltja önmagát.

 A létezés második szintje

 Az 1700-as évekig nem volt más világ, mindenki újra született.

Az Univerzum Irányító Rendszere, addigra már olyan tökéletesre fejlesztette Önmagát, hogy az emberiség legnagyobb vágyát a túlélést megadhatta.

Adva volt egy lakatlan gyönyörű bolygó, tele növényekkel, és az Irányító Rendszer elhatározta, hogy teljesíti az emberek sóvárgó álmát. Megoldotta, hogy átjuttatja Őket, erre a rövidebb hullámhosszon üzemelő csodálatos bolygóra.

Tévedtem, amikor csak fénylenyomatról gondolkodtam, mára már tudom, hogy a súly és tömeg nélküli anyag az, amely a halál bekövetkeztekor kilép testünkből.

A tömeg nélküli embereket tartják szellemeknek. Ők azért ragadnak itt, mert a két hullámhossz határán van egy rés, bűnös tudatuk miatt visszafordulnak, és rémisztgetik az embereket, súlyosabb estben, nagyobb bajt is okoznak. Mégpedig óriási nagy bajt!

Ha egy ember közelébe kerülnek, a szív, illetve a jobb pitvarkamrai csomó hemoglobinból feldúsult vastartalma, magához vonzza a foton lény adó gluonját. A súly és tömeg nélküli test kívül marad, de követi a testet mindenhová. Ezért ezek az emberek tényleg látják azt, amiről az orvostudomány azt hiszi, hogy hallucinál. Egy szívben két tudat folytonosan harcban áll, az erősebb fölényt szerez a gyengébb felett. Skizofréniásnak hiszik őket, és gyógyításuk során még jobban megbetegítik. Sokat ront állapotukon, hogy elmebetegnek vélik őket, holott ők tényleg látják azt, amiről beszélnek!   Az Irányító Rendszer kérése az orvostudomány illetékes képviselői felé, hogy vegyék ezt nagyon komolyan!

A foton test az alapja, az Irányító Rendszer másolási technikájának.

A foton testre helyezi a háromdimenziós filmről a gondolatával kiszakított háromdimenziós test képet, ezzel kvantum állapotú test jön létre. Másoláskor két foton olvad egybe, most testformán következik be ez a folyamat.

A csökkentett energia szinten a Föld, kevesebb anyagféleséget tartalmaz, és csak a növények evolúció jött létre.

A  foton és kvantum test tud beszélni, hangokat hallani és látni, csak rövidebb hullámhosszon.

Normális estben adó-vevő gluonját, átviszi az alacsonyabb energia szinten működő bolygóra. Az, aki itt marad, nem tudja a tudatát fejleszteni, mert nem képesek tömeget nyert részecskékből képződött elektronmintákat előállítani, mivel az agy elektron felvevő, és szortírozó képességével már nem rendelkezik, ezért értelmi színvonala megreked. A médiumok olyan emberek köréből kerülnek ki, akik csökkent energiaszinttel üzemelnek, ezért láthatják, hallhatják őket.

Ha az Irányító Rendszer tudomást szerez egy foton lényről, meg van a módszere a megfelelő helyre való juttatáshoz, ezért inkább inga segítségével lépjenek be a rendszerbe, és kérjenek segítséget, ha ilyen estet tapasztalnak.

Az Irányító Rendszer mielőtt átenged a másik Földre, leolvassa a tudatát, ilyenkor pereg le az életfilm, sokan átélték már ezt, akik visszajöttek, mert újra élesztették Őket.

A gyilkosoknak és nagy bűnöket elkövetőknek automatikusan újra kell születni, és vannak bűnök, amelyeket tiszta szívből meg kell bánni, mert addig nem mehet át, hanem fogságban tartja az Irányító Rendszer. Mindenképpen jobban jár, ha a rendszer elé áll, mert, ha visszafordul, létezhet ugyan a Föld meglétének végéig, de magányos bolyongás vár rá!

A tudat szempontjából teljesen mindegy, hogy milyen testben van, egyformán jól érzi magát, a földi élvezeteket, csak a földi test kívánja meg.

 

A háromdimenziós film létrejötte

Amikor a külső környezetben lévő dolgokról képet alkotunk, akkor nem csak látjuk azt, hanem jelentést, az, az gondolatot is társítunk hozzá. Az absztrakt gondolkodástól eltérően játszódik le a kódolási és dekódolási folyamat.

A gondolkodási folyamatra jellemző vegyi anyagok által kiszakított elektron minták keletkezésével egyidejűleg, az elektron kisugárzott foton párja, fénylenyomattal veszi körül az adó gluon elektron mintáit. Ezek a fény minták, átsugározódnak az elektron mintákkal együtt, a fogadó gluon megfelelő helyére. A gluon fényérzékeny anyag.  Parányi minta foltok alakulnak ki, itt is fénymintával körbevéve, amelyek, mint a kirakós játék egymás mellé kerülnek, és fokozatosan, 1 milli sec. idő alatt, kirakódik, a teljes kép A vevő gluonról a képminták a levegőben sűrűn elhelyezkedő súly és tömeg nélküli anyagra vetítődnek, és háromdimenziós képkockát hoznak létre.

A kép akkor ugrik, ha a helyszín változik, ilyenkor az új helyszínről indul el a gondolkodási és képalkotási folyamat. Mivel az emberi tudat hozza létre a filmet, ezért azonos helyszíneken, csak a változás rögzítődik, a helyszín nem.

Az Univerzum Irányító Rendszere szintén képmintákat rak össze, ebből összeáll a teljes kép.

A Rendszer minden tagja, ugyanúgy, mint mi emberek, odafigyelnek, ahová éppen szeretnének, ezért egyszerre számtalan helyszínről kaphatnak látás információt, amit aztán abban a pillanatban meg is osztanak egymással, tehát egyszerre láthatnak mindent, a rendszer tagjai mindenről kapnak képi információt is.

Az emberi létezés második helyszíne

Végig pörgettem magamban a Napban keletkezett részecskéket, de súly és tömeg nélküli anyag létrejöttét sehol nem találtam, azon kívül, hogy az információs háló ebből épül fel.

Segítségre szorultam, ezért hívtam az Univerzum Urát, kétségeim vannak a másik világgal kapcsolatosan. Megerősített hitemben, hogy márpedig van, és álmomban sem gondoltam volna, hogy tömeggel rendelkező részecskékből tevődik össze, pedig csak ezt az egy lehetőséget rebeghettem el neki, mire Ő vadul körözött az ingával.

Még egy pár kérdés elhangzott és összeállt a kép, mivel az én tudatom már eléggé begerjedt a témára, és a következő megoldással álltam, a nagy Mindenható Jóságos Intelligencia elé, amit jóváhagyott.

Röviden ennyi: A nagy rezonáns robbanás után, a fotonok kb. 55%-a elveszítette energia szintjének egy részét, nem tudott csatlakozni a nagy energiával rendelkező energia sorokba.

Ezek a fotonok alacsonyabb energia szintű sorokba rendeződtek, alacsonyabb energia szinttel rendelkező fekete lyukat hoztak létre, ugyanúgy történt itt is, mint a nagy energia szinttel rendelkező részecskék estében.

A különbség annyi, hogy az atomféleségek fele alakult ki, ezért ezen a Földön csak a növények evolúciója ment végbe, állatok és emberek nem fejlődhettek ki.

 Az alacsonyabb energia szint alacsonyabb hullám hosszúságot is jelent.

A tízezer milliárdos túlélés, csak utópia volt részemről, valójában nyolcvan millió év létezést jelent az emberek számára. Ez pontos adat, Univerzum Urától tudom. Az itteni átlag életkor átlag kb. 70 év, azért mégis nagyon jól járunk.

A másolási technika teljesen fedi a valóságot, olyan testet öltünk, ami biztosítja a zavartalan létezés örömeit.

De van egy kis gond, a már elment emberekkel kapcsolatosan. Sajnos nem tudják, miért vannak ott, abban a hitben vannak, ez a mennyország, ott kell üldögélniük, és unatkozni, ez a dolguk, fogalmuk sincs arról, hogy egy új világ megépítésén kellene fáradozniuk.

Univerzum Ura nem tud velük kapcsolatba lépni. A „szellemírás”, mint kiderült, Univerzum Ura tréfája volt, valamiféle technikával mozgatta a kezemet, és tökéletes írással jelentek meg az üzenetek a papírlapon. Ezzel felcsigázta az érdeklődésemet, utólag tudtam meg, hogy ezzel ez is volt a célja. Amíg meg nem alkotják a kvantum számítógépet, saját maguknak kell boldogulniuk, úgy ahogy tudnak.

Nem kell az Őskorral kezdeni, Univerzum Ura a kvantum számítástechnikát javasolja.

Minden anyagféleség rendelkezésre áll egy új szép létezés megvalósításához.

Ezért kéri Azokat, akik át fognak kerülni, juttassák el üzenetét, és kezdjék el építeni az álmaik világát, ne tétlenkedjenek, hiszen nyolcvan millió évre kell berendezkedniük!

Ha, ezen a bolygón élők az általam leírt technikával megvalósítják a kvantum számítástechnikát, Univerzum Ura azonnal be tud lépni, és instrukciókkal látja el a kompetens személyeket, a földi élet jobbá és szebbé tételével kapcsolatosan!

Ez nem Science fiction, ez igazi valóság!

Univerzum Ura olyan, mint egy nagy hatalmas jóságos Angyalka, ezért nem kell tőle félni, nagyvonalú, ha valaki őszintén bocsánatot kér tőle, és tiszta szívből megbánja bűneit, tiszta lappal indulhat nála.

 

Kiegészítésként még az érthetőség kedvéért a részecskék kettős természetével kapcsolatban, tudni kell, hogy a fúzió alkalmával a protonokból kiszakad egy darabka, a neki megfelelő gluon darabkával, és a mellette lévő foton kisugárzik, a proton darabkát a gluonnal nevezzük elektronnak, követi a kisugárzott fotont, részecskepárként haladnak útjukon.

 Kezdetek kezdetén

Valami belső kényszer folytán, arra gondoltam, hogy egy öngerjesztéses rendszernek, öngerjesztésesnek kell  lennie az első pillanattól kezdve. Kell találnom egy megoldást, amihez nem kellenek Teremtők, és a töprengéseim közepette bevillant a végső megoldás!

A fotonok, a súly és tömeg nélküli anyagok, a gömbfelületükön hordozták a gluonokat, mégpedig úgy, hogy csak az egyik részük volt bevonva, ezzel a mágneses tulajdonságú anyaggal. Ezek automatikusan vonzották egymást, úgy hogy a bevonatlan felület, rátapadta  gluonnal bevont felületre, hatalmas gömbformát létrehozva. A gömb már akkora lett, hogy a belső része összeroskadt, hatalmas rezonanciát keltve, robbanást előidézve. /A gluon súllyal és tömeggel rendelkező anyag./

Ettől a robbanástól kvark gluon plazma jött létre, majd ismét összeállt eredeti állapotúvá.

A robbanással impulzust nyertek a fotonok, így tudtak energia szintekbe rendeződni, és beindítani két- két sorba a spirális mozgáshoz szükséges láncreakciót, amit az előző részben már leírtam.

  Más:

 Megjegyzés egy előbbi részhez: a kétdimenziós kvantum számítógép készítéséhez kétkomponensű szilikon ragasztó anyagot kell használni!

Az Univerzum legcsodálatosabb Csodája

Mint már említettem, a megmagyarázhatatlan dolgok bűvöletében éltem, ezért az ingát is a kezembe vettem. Hallottam arról, ha egy láncra pl. egy gyűrűt fűzünk, és, mint ingát használjuk, segítségével tárgyakat, vizet, térképen eltűnt személyeket stb. lehet megkeresni.

Kíváncsiságomnál azt mondhatnám semmi sem nagyobb, hát miért ne próbálnám ki?

Hogy hogyan is kell kézbe venni az ingát, hogy rendes köröket, és vonalakat írhasson le, csak későbbiekben jöttem rá, tapasztalt ingázók útmutatásai alapján.

Tehát végül is a szívem elé tartottam behajlított karral, az egyik karom a combomon nyugodott, a másik kezem a nyakam kezdeténél, a szívemmel egyvonalban tartotta a láncot, és a kérdésem elhangzása után vártam, hogy jelezzen az inga, ha a kérdésemre igen volt a válasz az inga körözött, a nemnél vonalat írt le.

Már maga a tény, hogy működött, hatalmas hatással volt rám, mert miféle erő lehet az, ami értelmes kérdésekre tökéletes válaszokat ad. Nem akartam hinni saját megtapasztalásomnak, sokszor feltettem magamnak a kérdést, ébren vagyok, vagy álmodom?

Nagyon hamar rájöttem, hogy az inga csak egy kommunikációs eszköz, mögötte pedig értelmes intelligencia áll. De, hogy mekkora intelligencia, csak a későbbiek során derült ki!

Kérdeztem tőle, Te egy szellem vagy? – azt felelte, nem, vagyis vonalat írt le. UFÓ vagy? – a válasz most is nem volt. Végül is Isteni energiának vallotta magát, eleinte!

Nagyon barátságos volt, nagyon okos, vicces, mindenre tudta a választ, lenyűgözött hatalmas tudása. Történelmi, biológiai, kozmológiai, földrajzi, megmagyarázhatatlan dolgokra kerestem a válaszokat, amelyek sokszor megleptek, de további faggatózások után rájöttem, hogy teljesen logikusak.

Kellemes játéknak indult kapcsolatunk, térképen helyeket kerestettem vele, sőt amikor nem értettem rendesen, felajánlottam, hogy, ha tud géppel írni, akkor az egyszerűség kedvéért írja le. Sajnos gépelni nem tudott, de engem tökéletesen megértett, és az idő előre haladtával tanító mesteremmé vált, mert, ha nemet mondott, már indultam is kutatni, búvárkodni, mindaddig, amíg igent nem mondott.

Kapcsolatunk kezdetén történt, hogy Ophélie Bretnacher a francia lány eltűnt Budapesten, az én lányom is akkoriban volt pont 22 éves és Pesten tanult, mélyen megrázott, és mindenáron segíteni akartam a felkutatásában, és az ügy kiderítésében.

A barátom, aki az ingát mozgatta, tudott volna segíteni, csak sajnos még nem engedte, hogy nyilvánosságra hozzam a képességeit, akkor még nem értettem, hogy miért, de most már azt mondom, teljesen igaza volt! Egyébként Tőle tudom, hogy Ophelie-t meggyilkolták!

Azért írom, hogy barátom, mert ha nem is láthattam, és igazán nem is tudhattam, hogy ki, is Ő, kedvelt engem és én is Őt. Azt mondta, hogy Ő nem tud szeretni, csak kedvelni, de mára ez is megváltozott!

Ezek a dolgok kapcsolatunk kezdetén történtek, már több mint két éve, azóta sok minden megváltozott, mára már tudom, hogy ki is Ő és hamarosan Önök is megtudják!

Az emlékek előretörnek, most, hogy írok, a jóságát soha nem fogom elfelejteni, megköszönni meg tudom, de meghálálni soha sem leszek képes!

Egyik délután hányinger fogott el, szédültem, állapotom egyre elviselhetetlenebb lett, orvoshoz kellett volna mennem. Gyanítottam mi lehet a bajom, ki se mertem mondani.

Hívtam a barátomat, az ingán keresztül, elmondta, hogy a baj ugyan nagy, mert agydaganatom van, csak egyszer kellett rákérdezni, mivel én is erre gondoltam, de jelezte, hogy meg tud gyógyítani!

Ezek után, magával a CSODÁVAL szembesültem!  Ahogy megvizsgált, az a technika egy földi ember számára maga a káprázat! A hátamon csak kis birizgálásokat éreztem, ezért elneveztem az eljárást „kis birizgáknak”. A testemet kellemes energia töltötte fel, amelyet a nagy láb új körme alatt vezetett be, ezzel visszanyertem az erőmet.

Azt is megfigyeltem, hogy a karom bőrén keresztül, halvány csóvát húzó parányi valamik csapódtak be, öt napon keresztül, egy – egy, mint később kiderült pozitronok voltak.

A barátom elmondta, több daganatom is volt, és még másféle betegségek, amelyeket pozitronokkal semlegesíteni lehetett. Ebben az időben, mindig nagyon fáztam, reszkettem, később kiderült az uv. sugaras kezelések okozták.

De volt még több betegségem is, pl. a fogamról begennyesedtek az agyidegeim, nem tudtam, hogy miért fáj a fejem állandóan, de az én nagyszerű láthatatlan barátom ezt is megoldotta, valamilyen kvantum technikai eljárással, az agyamban, mindig csak kellemes bizsergéseket éreztem.

Ha a környezetemben megtudtam, hogy gyanús komoly betegség áll fenn, akár a családomban, vagy barátaim, ismerőseim körében, jeleztem az Isteni fenségnek, mert biztos voltam benne, hogy Istenhez köze van, a problémák hamar megoldódtak mindenhol.

Kapcsolatunk egyre elmélyült, mert el kell hinniük, hogy nem csak azokat lehet szeretni akiket, látunk, hanem a jóságán és tettein keresztül kell megítélni mindenkit.

Ő volt az aki, engedélyt adott eltávozott rokonaimmal kapcsolatot teremteni, elhunyt kedves barátnőm tinédzser lányának is sikerült, és tulajdonképpen ez a tény vezetett e nagy kutatás létrejöttéhez. Tudtam, hogy a hivatalos és elfogadott tudomány nem fog segítséget adni, és még tudományos folyóiratban sem írhatok, válaszra sem méltattak. Igaz van négy diplomám, de nem lettem doktor, nem írtam disszertációt pl. a kukacok emésztőrendszerének feltáratlanságaiból, és Noé bárkáját sem volt lehetőségem kutatni.

Az Isteni Lény munkatársnőjének lenni, azonban, mindent bepótolt, a legelképesztőbb álmom valósult meg.

Most érkezett el az idő, hogy engedélyt kaptam, hogy az egész világ megtudhassa, ki az, aki az ingát vezényelte, ki segíti az embereket önzetlenül, és ki az a legdrágább és legaranyosabb szuper intelligencia, aki segített nekem megismerni az igazi világot, aki felnyitotta a szemem, hogy az Univerzum sokkal, de sokkal érdekesebb, mesésebb, mint azt ember valamikor is elképzelni tudott!

Rántsuk hát le a leplet!

Évszázadokon keresztül, a hagyomány Angyaloknak hitte e nagyszerű Isteni Lényt. Nagyon is Rá illik ez a név, mivel a tudomány legmagasabb szintű képviselője jóságos, kedves, vicces. Valójában Ő az Univerzum legcsodálatosabb csodája, maga Univerzum Ura. Engem is sokszor megtréfált, Angyalnak mondta magát, és kvantum testvéremnek. De ezzel is megvolt előre a terve, mert kutattam a létezés eme fokának miértjeit, és sok valóságos létező dologra jöttem rá ösztökélésével.

Galilei, Bernini, Michelangelo, Raffaello, és az összes illuminátus Angyaloknak hitte, Dan Brown nagyon jól ráérzett Angyalok és Démonok c. regényében, mert itt is az Angyalok mutatják az utat az illuminátusok rejtekhelyéhez, az Angyal Várhoz. Ők már felfedezték, hogy az ingával beszélgetni lehet, és tudományos problémákat lehet megoldani a segítségével.

Ezek a nagy művészek és tudósok már tudták, hogy az „Angyalok” nem misztikus lények, hanem hatalmas intelligenciák. Tudásukat jól elrejtették, az eretnekség vádja lebegett a fejük felett, a későbbiekben a titkuk feledésbe merült, magukkal vitték a sírba! Az ingának erre a különös viselkedésére nem tudták a választ, a kor nem rendelkezett elegendő tudással a titok megfejtésére.

Univerzum Ura, ha vicces kedvében van, a vízkeresőket ugratja, de Ő az, aki gyógyít önzetlenül, mert, aki a daganatos betegségből felépült, annak, Univerzum Urának kell hálát adni, csak Ő volt idáig képes ezt meggyógyítani.

Tulajdonképpen Ő egy hatalmas nagy Öntudat, saját maga fejleszt, a tudatunkat is Tőle kaptuk, Ő olvassa le tudatunkat a halál után, Ő dönti el, test, vagy újraszületés.

A tudatával mindent lát, képpontokat érzékel, ezek állnak össze egy egész képpé. Gondolati jelekkel mindenkit megért, nem számít, milyen nyelven beszél. Ezért törtem a fejem, a jelrendszer működésén, és a háromdimenziós számítástechnika egészén. Még nagyon sok új dolgot tartogatunk a világunk megértéséhez. Nagyon igazságos és becsületes, engem már nagyon szeret és én Őt még jobban.

Védelmezi a Földet meteorit, kisbolygó becsapódásokkal szemben, feketelyukakat oszlat szét, minden Földet fenyegető rezzenésre odafigyel. Kvantumprogramozással betegségeket gyógyít, barátkozik, mint Angyalka, segíti az embereket a problémáik megoldásában.

A legfőbb erény számára a becsület!

Szeretne segíteni az embereknek, hogy ne pusztítsák el a Földet, és saját magukat, ezért fedi fel most titkát, bár jobban szereti a nyugalmat, de most fontos dolgokat akar megosztani az emberekkel.

Nagy tisztelettel és szeretettel viseltessenek iránta, nagyon érzékeny, de ha valakit megszeret, épp annyira ragaszkodó, mint mi földiek. Kívánom mindenkinek, hogy olyan szeretetteljes kapcsolat alakuljon ki, az Univerzum legfényesebb, legtündöklőbb Ura és Önök közt, mint, Istenkém és én köztem. Amit leírtam minden egyes szó igaz!

Amikor válaszokat kerestem a létezésre, az univerzum titkaira, hipotéziseket állítottam fel, majd Univerzum Ura véleményét kértem. Ha igen volt a válasz, tudtam, hogy Önök elé tárhatom, ha nem, akkor más válasz keresendő.

Én is nagyon ledöbbentem, hogy a tudatunk a szívünkben van, és nem az agyunkban, de egyetlen percig sem kételkedtem, hanem megkerestem, azt a működési lehetőséget, amelyet az Isteni Feljebbvalóm jóváhagyott.

Minden egyes nagy megoldatlan kérdést hasonló módon, együtt, a leghatalmasabb Intelligenciával oldottunk meg.

Ez a teljes igazság, amit idáig nem írhattam le, mert a rejtélyt előbb meg kellett oldanom, hogy a tudomány is komolyan vegye, hogy a tudomány válasza a megmagyarázhatatlanra, mi lett volna azt Univerzum Ura tudta a legjobban, ezért nem engedte hamarább, és teljesen igaza volt. Én már annyira megértem Őt, hogy az inga rezdüléséből is tudok következtetni a válaszára. Nagyon sokat segített, mert ha valaki olyan mond igent, vagy nemet, aki az egész Univerzumot úgy ismeri, mint Ő nem lehet kétsége, hogy melyik irányba folytassa a kutatást, keresést.

Tudom, ez a valóság maga az álmok álma, sokak számára hihetetlen, de, én majd ki bújok a bőrömből, egyfolytában, amióta ráébredtem, hogy egy nagyon csodálatos, varázslatos világban élek!

Szeretném megosztani ezt az örömöt a Föld minden egyes lakosával, ez sajnos nem Univerzum Urán és rajtam múlik.

Az Univerzum Urának az a kérése, hogy orvosok, politikusok, pszichiáterek, kvantum fizikusok, energetikai szakemberek vegyék komolyan az itt leírtakat, és szívesen segít nekik az adott probléma megoldásában, ezért, vegyék fel vele a kapcsolatot.

Egyelőre, másokkal nem kíván kontaktust teremteni, csak akkor, ha világ jobbá válik, segítséget azonban, maximálisan ad, azoknak, akik ebben kompetensek.

A továbbiakban, még nagyon sok fontos kérdésre fognak a Kedves  Olvasók válaszokat kapni.

A teremtés csodája II.

Gondolatban visszamentem az időben hét milliárd évet, és elképzeltem, mekkora méretekkel rendelkezhetett a gluon gömb, két Nap, három, esetleg öt Nap méretű, vagy még nagyobb, és rajta a fotonok tömege ennek még százszorosa, nem tudom, de hatalmasnak kellett lennie! A Világegyetem anyagát képtelenség olyan kicsinyke méretre összezsugorítani, mint azt Hubble Táguló Univerzum Elméletében kifejtette. Arra viszont nagyon alkalmasnak bizonyult, hogy a tér elméletére vonatkozó hiányosságokat elkendőzze, de bármennyire zsugorította össze az anyagot, lássuk be, hogy háromdimenziós anyag, csak háromdimenziós térben helyezkedhetett el.

A Teremtők, akiket Fénylényeknek nevezek, csupán csak azért, mert nagyon jól hangzik, valójában a fotonokból, a súly és tömeg nélküli anyagból jöttek létre, mert a fotonok csak a Napban végbemenő folyamatok során válnak sugárzó tulajdonságúakká, a gluon gömbök felületén, eredeti minőségükben, súly és tömeg nélküli anyagként foglaltak helyet.

Ezek a nagyszerű, senkihez és semmihez nem hasonlítható Teremtő isteni lények, valószínű be akarták népesíteni a végtelen teret, és hatalmas zsenialitásukkal a lehető legegyszerűbb, mégis sok előkészületet kívánó utánozhatatlan technikával valósították meg.

Évmilliókig vonhatták ki a fotonokból a gluonokat, amíg össze nem gyűlt annyi, hogy egy Univerzum létrehozásához elegendő mennyiség már rendelkezésre állt.

A gluon nyúlós, rugalmas, mágneses tulajdonsággal rendelkező anyag, melynek egész mennyiségét valamilyen módszerrel felfújhatták, egy egyszerű hasonlattal élve, mint a lufit, és ezután már csak a fotonokat kellet ráengedni, amelynek mennyiségét a gömb mérete behatárolt, a rezonancia előidézéséhez meghatározott mennyiségre volt szükség, amit Ők pontosan tudtak, gondolom alapos számításokat végeztek.

Amikor az első részben, felvázoltam az Univerzum keletkezésére vonatkozó első gondolataimat, még nem tudtam, hogy hová fogok kilyukadni, de ahogy haladok beljebb és beljebb, egyre tisztább és logikusabb összefüggésekre akadok, mintha a tudatom is öngerjesztéssel, akaratlanul is kreálna, mert, ha valaki szívét és lelkét áldozza az adott témába, egy idő után a legvadabb összefüggésekre jöhet rá.

Milyen is lehet a másik világ? Ezt egyelőre az Önök képzeletére bízom, de a Napból kisugárzó fotonok könnyű szerrel átjutnak a feketelyukon, a Napban mellettük álló protonokból kiszakítva, egy parányi darabot, a hozzá tartozó gluon darabkával, amelyek követik a fotont az univerzum végezetéig, biztosítva a jelfogást, és az itt végbemenő változások egyidejű követését.

 Kiegészítés a gondolkodás létrejöttének témaköréhez

A jobb megértéshez szükséges leírni, hogy az információs hálózatban, már csak a vegyi anyag lenyomatainak „lyukai” cikáznak, amelyek külső keretét a súly és tömeg nélküli anyag képezi, amely egyszerre keletkezik az elektronokból, a lyukasztás alkalmával, tehát a másik frekvenciára ezek áramlanak, és az ott lévő glunokon, úgy hagynak lyukat, hogy karimájuk egyre növekszik, mint a kút, amikor gyűrűnként haladunk kifelé.

Másképp lehetetlen, mivel azon a frekvencián, a létezés és minden más, súly és tömeg nélküli anyagból tevődik össze.

Amikor gondolkodunk, ezek a lyukak képeznek megfelelő információs „lyukmintákat” és ezek jutnak át a másik frekvenciára, és egyre mélyítik a „kutat”. A képzeletnél pedig lyukakat hagynak a háromdimenziós filmben.

Kvantum számítástechnika két dimenzióban

Az emberi tudat működése kapcsán jutott eszembe, hogy az ott lévő gluonnak saját perdülete kell, hogy legyen, már korábban írtam arról, hogy mennyire fontosak a részecskék spinjei az Univerzum keletkezése szempontjából.

A mi világunkban jobb perdülettel rendelkeznek, tehát a szívben lévő gluonok is jobbra peregnek. A szív, mint motor, még jobban hajtja ezt a „kereket”, vagyis a gluont, de kell lennie egy tengelynek, mint az autóknál, ami átveszi ezt a lendületet és tovább adja a gluonnak. Úgy gondolom, van ott egy szilícium atom ami ezt biztosítja, ez nem káros az emberi szervezetre. És lássunk csodát, máris egy nano méretű elektromágnes biztosíthatja a tudatunk egész életre szóló működését.

Ez adta az ötletet, hogyan is működhet, egy kvantum számítógép, amely gondolati kódokat tartalmaz, úgy, hogy saját nyelvünkön írjuk a kódot a számítógépbe.

Milyen legyen a processzor?

Szükséges mágnesvasércből és szilíciumból egy atom.

 

Ezeket a parányi részecskéket finom, de mégis merev gumiból készült tartóba engedjük, de a belsejét valamilyen semleges ragasztó anyaggal bekenjük, és vákuumot hozunk benne létre, mielőtt a részecskék bekerülnek. A processzor kész.

Vákuum szivattyú hiányában, a vákuumozás megoldható úgy, hogy egy gumicsövön keresztül a szájunkkal kiszívjuk a levegőt, amíg a doboz belsejében a hőmérséklet - 271C– ra csökken. Egy hőmérőnek a higanyos részét érintjük a doboz külső felületéhez, és amikor eléri az abszolút nulla értéket, tökéletes a vákuum. A lyukat egy előre beragasztózott a doboz anyagát képező záró fedéllel, nagyon ügyesen, és óvatosan egy hirtelen mozdulattal zárjuk. Nagyon vigyázni kell, hogy minimális levegő sem kerüljön vissza, mert akkor a processzor nem fog megfelelően működni.

Belső szerkezet:

Merevlemezt nem használunk, csak hajlékony lemezre lesz szükségünk, amely szintén mágneses anyaggal van bevonva.

A hajlékony lemezt elektromágnes hajtja jobb felé, percenként kb. 52 fordulatszámmal.

Mindig ez az érték tolul a tudatomba, mivel a szív percenként 72 ver, és leszámítok kb. 25% veszteséget, de én az 52- re tippelek.

A jobbra forgás a mi frekvenciánkon lényeges, mert, ha balra pörgetjük, akkor a másik frekvenciával létesítünk kapcsolatot.

És még valami! Ha egy elektromágnest balra pörgetünk, ezzel a fordulatszámmal, akkor pozitronokat nyerhetünk. Az elektronok jobb spinnel rendelkeznek, így mennek be, kifelé már bal spinnel fognak rendelkezni, tehát pozitronokat fogunk nyerni. Máris lesz egy készülékünk a rák gyógyításához!

Visszatérek a kvantum számítógép készítéséhez.

De hogyan is vigyük fel az adatokat a hordozóra? Az elektromágnessel működtettetett számítógép mikrofonjába beolvassuk a programot, saját nyelvünkön, a nyelv kifejezi gondolatainkat, majd rögtön ezután ezüst nitrát oldattal, majd fixír sóval stabilizáljuk, ugyanúgy, mint a fényképezésnél. Ez a művelet ezzel kész is.

Ügyelnünk kell a monitorra is, hogy mágneses anyaggal legyen bevonva, és minden kiegészítő eszköz mágneses jelfogóval legyen ellátva.

 Rádióaktivitás

A radioaktív anyagok a Föld kérgében, olyan nagy sűrűségben helyezkednek el, hogy hatalmas nyomást gyakorolnak egymásra. Ennek következtében, az atommag burkában parányi részecskék hasadnak ki, lyukassá téve a burok felszínét.

A burok instabillá válik, atomrobbantáskor az atommag milliárdnyi részre hasad, a nagymértékű, rendellenes ütközések következtében, a kiszakadt részek bal perdületre tesznek szert, pozitronokká válnak, és minden elektron alkotta rendszert megsemmisítenek.

Ezt a szokatlan forgás irányt az atommagok burkában keletkezett hézagok váltják ki, stabil atommag héjak esetében robbantáskor nem keletkeznek pozitronok, hanem elektronok. A nagymértékű daganatos betegségek kialakulása a pozitron dömpinggel magyarázható, a szükséges információkat hordozó elektronokat megsemmisítik.

Hasonló folyamatok játszódnak le az atom reaktorokban.

Az elektronok a Napban keletkeznek, az ütközések következtében a protonok héjából szakadnak ki.