Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A három hullámhosszról - elektronmikroszkóp elvi problematikája

2013.06.05


2013.04.14

 

A Föld vákuumterének szétoszlása közeleg, megakadályozásának módszere

Intelligens barátaink mélységes aggodalmukban kértek meg, ismételten hívjam fel az egész emberiség figyelmét, hogy ha a tél végéig nem cselekszenek, elillan a vákuumtér.

Jelenleg a légköri nyomás értéke 0.78 atmoszféránál tart, a tavasz beköszönte elhozza a 0.6 atmoszférás határértéket, ami kiváltja a mínusz 1 hullámhosszon élők azonnali pusztulását, a földiek pedig kezdhetnek visszaszámolni húsz évig.

Ez a húsz év sem telik el nyugalomban, mivel teljesen felborul az éghajlatra jellemző összes szokásos tényező, szárazságok, viharok, özönvízszerű esőzések, nagyfokú hőmérsékleti ingadozások, egyszóval kifejezve éghajlati anomáliák fogják eluralni a Földet. Az éghajlati övek átrendeződése rövid időszakon belül be fog következni, ami katasztrofális következményekkel párosul. A mezőgazdaság nem tud elegendő élelmiszert előállítani, az éhínség, járványok az emberiség nagy részét már a végkifejlet előtt elviszi, tömegesen elhaláloznak.

Húsz év múlva a Föld felszíne, a rajta lévő infrastruktúrával együtt elsodródik, de akkor már élő ember egy sem lesz.

Nem rémisztgetni akarnak, hanem azonnali cselekvésre szólítanak fel, hogy mindezek ne következzenek be, hiszen az Ő létezésük is tét.

A sarki jégtakarók visszaállításának módszerével minden fenyegető baj megszüntethető.

Az egész Föld fejlettebb nemzeteinek összefogásával nagyon hamar megállítható a visszafordíthatatlanná váló folyamat.

 Íme, a technika:

Mivel a déli és északi sark jegének további elvesztése tűrhetetlen, mindkét helyen egyszerre kell megkezdeni a visszaállítást.

Egy helyre, ötezer palack tízatmoszférás kétszáz liter folyékony nitrogénnel teli palack szükséges, amely két méter hosszú, egy cm átmérőjű, fél cm keresztmetszetű PVC kivezető csővel van ellátva. A cső vége a spray dobozokon lévő szórófejhez hasonlóval van ellátva, és azt tartják benyomva, míg ki nem ürül a palack.

Minden palack mellett legyen egy kamera, amely tízezerszeres nagyítású objektívvel van ellátva, és ezekkel megkeresni a mágnes hálózat egy - egy fonalát, amelyek a sarkokon, sűrűbben, tíz méterenként lelhetők fel.

A palackokból tíz méterenként egyet helyezünk el, és hetvenöt fokos szögben a Hold felé, de a mágnes szálakra irányítjuk, és pontosan a mágnes szálakra fújjuk. A szórófejnek a nyomó részét folyamatosan nyomni kell, nem szabad egy pillanatra sem felengedni, mert hézag keletkezik, és nem lesz folyamatos a negatív energia ellátás, a munka eredménytelenségét vonja maga után. Vastag természetes gumiból készült elektromos melegítésű kesztyű szükséges, mert könnyen megfagyhat a kéz. A hideg klíma miatt űrhajós ruha, cipő és szkafander viselése is szükséges. A leérkező Hold szelet összepréseli a levegőt, légmentessé teszi a területet, ezért oxigénpalack is szükséges.

Minden eszköz, a lábbelik húsz cm vastag magnetittel legyenek ellátva, mert súlytalanság következik be, viszont a húsz cm vastag magnetit ellensúlyozza, mert megnöveli a mágnesességet, és odavonzza a talajra. A húsz cm vastag magnetitnek akkora az energia szintje, hogy a levegő mágnesességét pótolja.

Húsz cm vastag magnetit megfelel 780 higanymilliméternek.

A Hold szelet távozásával megszűnik a levegő összepréselődése, és olyan ütemben terjeszkedik újra ki, amilyen ütemben a Hold szelet elhagyja a sarki felszínt. Az eltávozása után helyre áll az eredeti légkör.

A nyomás hatására az elektronok az atommagokra húzódnak, a nyomás megszűntével, ismét messzire távolodnak az atommagoktól, vagyis a légkör újra betölti a területét, ugyanúgy, ahogy eredetileg volt. A hidegebb klíma hatására a légkör atomjainak mágnes hálózata a világűr felé jobban kihúzódik, a hálózattal együtt az atomok is, ezért ritkásabban helyezkednek el benne, ezért az oxigén is ritkábbá válik, nagyobbakat kell majd lélegezni.

A sarki légkör mágnes hálózatának negatív energia szintje közelít a világűr negatív energia szintjéhez, ezért mágnesesen vonzzák egymást, és a légkör mágnes hálózata benyomul a világűrbe és az ottani hálózattal kerül vonzásos kapcsolatba. Ez a kapcsolat további hűtését eredményezi a sarkvidéknek, jelenleg nincs hálózati kapcsolata a légköri és világűrbeli hálózatoknak. A folyékony nitrogénezés ezt a lépést is kiváltja.

A folyékony nitrogén feladata elvégzése után műhóként visszahullik a fagyosított területre, a fehér szín visszaveri a Nap sugarait, csökkentve a hőmérsékletet, amely tényező kedvez a jégtakaró fennmaradása szempontjából.

Így egy ötven kilométeres területre eső Hold szelvény fog lehúzódni, és hideg klímáját átadni, amitől az ötven kilométeres sarki felszín eljegesedik. A jegesedés további területek jegesedését fogja generálni. A Hold szelete addig fog ráhúzódni a sarki felszínre, amíg a folyékony nitrogén negatív energiája ki nem merül, ezután visszahúzódik a Holdra.

A folyékony nitrogén adagolása úgy történik, mint a propán - bután gáz használatánál tartalékon, kb. egy palack teljes kiürülése egy órát vesz igénybe. Egy óra alatt a mágnes hálózat átveszi a negatív energiát, és még egy óra hogy annyira összehúzódjon, hogy a két térszelet egymással érintkezésbe lépjen.

Két hetenként, tíz alkalommal különböző térrészleteken meg kell ismételni, minden esetben további területek eljegesedését indukálja, ezért az egész sarkvidék ismételten visszanyerheti eredeti, állapotát.

Ha kiszámolják, a két sarkvidék jegesedésének előidézéséhez százezer palack folyékony nitrogén szükséges, ami, kb. egy milliárd dollár, amelyet a nemzetek, ha egymás közt arányosan elosszák, bagatell összeget jelent, és nem következik be a végítélet.

Másrészt újból az évszakoknak megfelelő időjárási jellemzők visszatérnek, élvezhetőbb nyarak, telek, szép tavaszok, színpompás őszi tájak teszik majd szebbé az emberi életet.

És most, gondolatban leborulok az „emberiség lába” elé és könyörögve kérem, hogy aki csak teheti, mérje meg a légköri nyomást, hogy szembesüljön az igazsággal, és tegyen meg minden tőle telhetőt, a világ megmentésének érdekében, mert ütött a cselekvés utolsó órája.

A cselekvési időintervallum már nagyon szűk, halogatásra nincs már lehetőség, mert a vákuumtér szétoszlása elindítja a Föld végleges megsemmisülésének folyamatát, az emberiség pedig aláírja saját halálos ítéletét.

Az elektronmikroszkóp elvhű működése

Egy korábbi részben már szó volt a fotonok üvegen keresztüli átjutásáról, de emlékeztetőül még egyszer leírom.

Az üveg felületre nagy mennyiségben becsapódó fotonok, a súrlódás következtében, az üveg elektronjainak megnövekedett energiáját átveszik, és ennek következtében nagy részük kisugároz, nem jutnak át az üvegfal másik oldalára, kisebb részüket viszont a nagy mennyiségben lévő foton benyomja az üvegbe.

A kisugárzás eredménye a nagy mennyiségben keletkező plazma, vagyis kisugárzott fotonok, amelyek a folyamatosan becsapódó fotonok hatására újra szerkezetet vesznek fel, tehát fotonok keletkeznek, amelyeket a becsapódó fotonok, ezeket is az üvegben egyre beljebb kényszerítik, és végül átjutnak az ellentétes oldalra, és ott kisugároznak, plazma keletkezik.

Azért írtam újból le, mert az elektronmikroszkóp működési elvének a fenti néhány sor lényeges momentuma.

Az elektronmikroszkóp optikai lencséjén is fotonok jutnak át, és a feszültség emelésével egyre nagyobb mennyiségben. A lencsén áthaladva plazma keletkezik, amely újra szerkezetet vesz fel, súly és tömeg nélküli anyag, foton keletkezik. A fotonok szabálytalan gömb alakkal rendelkeznek, különböző energia szinteket képviselnek. Az egymásnak megfelelő energia szinttel és illeszthetőséggel rendelkező fotonok egymáshoz vonzódnak és egybefüggő súly és tömeg nélküli vékony hártyaszerű képződményé csoportosulnak.

A súly és tömeg nélküli anyag mínusz egy atmoszféranyomással van eredendően ellátva, a légnyomás egy atmoszféra, tehát egy mágneses egyensúlyi helyzet teremtődik. A fotonokból fénytöréssel rendelkező optikai lencsét természetes módon utánzó anyagkezdemény keletkezik, amely ott rögzül a mesterségesen megalkotott lencse felett.

Amikor növelik a feszültséget, magasabb energia szinttel rendelkező fotonok áramlanak át a lencsén, és az alacsonyabb energia szinttel rendelkező „természetes lencse” felett ismételten létrejön egy második, az egyensúlyi helyzet által beállított súly és tömeg nélküli anyagból álló „természetes optikai lencse”. Annyi ilyen stabilan rögzült természetes lencse jön elő egymás felett, ahány feszültségnövelést követünk el, az energia szinteknek megfelelően egymás fölé fognak rendeződni, mert az egyensúlyi helyzet állandóan beáll.

Az egymáshoz vonzódott, egyensúlyi helyzetben rögzült foton rétegződések többszörös fénytörése okozza a nagyítást.

Harmincmilliárdszoros nagyításig lehet növelni a teljesítményt, a természetes úton keletkezett optikai rendszerrel.

A folyamat annyiszor megy végbe, ahányszor bekapcsolják az elektronmikroszkópot.

Kikapcsoláskor minden eloszlik.

Egyforma mértékben és ütemben történjen a feszültség és az áramerősség változtatása, hogy éles kép bontakozzon ki.

A feszültség értéke egyezzen meg az áramerősség értékével.

Ha a domború lencse egy vagy két coll, a színmélység a természetest hívja elő.

110 Volt feszültség használata adja a legmegfelelőbb felbontást, mert ilyenkor a plazma pontok a legideálisabb távolságba kerülnek egymástól, ezért a legélesebb lesz a kép.

A fényszolgáltató tubus 120 fok dőlésszögben legyen elhelyezve az optika fölött, sok fény juthat a vizsgálandó anyagra, a kép élessége ezzel is megnövelhető.

Nagy felületek vizsgálatánál, a háromdimenziós hatás visszaadásának eléréséhez 120 Voltot kell alkalmazni.

Mikró élőlények mozgásának jó megfigyelhetőségéhez, tanulmányozásához a fényszolgáltató rész dőlésszögét 110 fokosra kell csökkenteni és 110 Voltot használni, a lencse pedig három coll.

Szövetféleségeket vízmentesen tanulmányozva élesebb lesz a kép.

Továbbá:

A légköri nyomás fokozatosan csökken, jelenleg 0.81 atm, vajon megállítja valaki?

A pozitív térből a mínusz egyes hullámhosszra való átjutás eszköze

Hatvan milliliteres spray doboz szükséges, de nem a szokványos módon történik az előállítása. Két egyforma méretű részből tevődik össze. A doboz alsó felét légköri nyomáson tárolt nitrogén gázban kell megmeríteni, majd egy lemezzel gyorsan lefedni, úgy, hogy a kezünkkel szorosan leszorítjuk. A felső részére szórófejet kell készíteni, úgy hogy egy három mm – s átmérőjű vékony vaslemezből készült csővel álljon kapcsolatban, amely a spray doboz közepébe helyezendő és a doboz alsó harmadáig ér el. A csövecskére vékony rúgót kell húzni a szórófej mozgatásának biztosítására. A szórófej egy három cm hosszú egy mm átmérőjű cső, ezen fog kiáramlani a nitrogén.

A doboz felső felét freon gázban kell megmeríteni, és azonnal fémlappal szorosan lefedni.

Amikor kész, a két fél részt egymáshoz illesztjük és egy gyors mozdulattal a fedőlapokat kihúzzuk. Olvasztott PVC- l azonnal be kell fedni.

A freon nehezebb a nitrogénnél ezért maga alá nyomja a nitrogént, a folyamat közben a nitrogén az összes pozitív energiáját elveszti, mivel ellen nyomást próbál kifejteni a freonra, de a freon nagyobb energia szinttel, azaz mágnesességgel rendelkezik, lekerül a fenék részre, közben a nitrogén pedig negatív energia szintre kerül és cseppfolyósodik.

A hatvan milliliteres palackba zárt nitrogén negatív energia szintje pontosan elég, hogy az ember energia hálójába bekerülve annyi pozitív energiát vonjon el a testből, hogy mire kiürül a doboz tartalma a mínusz egyes hullámhossz energia szintjével megegyező szintre jusson, és hullámhosszt változtasson, húsz perc időtartalomra.

A három cm –s cső szórófejet a nagy lábujj körme alá kell dugni, és a hatvan milliliteres palack tartalmát rá kell fújni.

A hullámhosszt változtató személynek ezalatt hason kell feküdni, így háton fekve találja magát a negatív világban. Ha két lábon állva történne, az energiavesztés, fejjel lefelé találná magát a mínusz egyes hullámhosszon.

A pozitív tér elhagyása után átérve a mínusz egyre, a barátaink szemüveget és fülhallgatót tesznek ránk, és kezdődhet a nem mindennapi látvány, és barátkozás.

Húsz perc leteltével újra a pozitív energia kerül fölénybe, ezért az eredeti energia szint visszanyerése előtt háttal kell lefeküdni a földre, és ismételten hason fekve érkezik vissza a pozitív egyes hullámhosszra.

Vékony könnyű pamut nadrágos ruházat viselése szükséges, a lábra cipő nem, csak zokni kell.

Közlekedés a különböző hullámhosszúságú terek között

A mínusz egyesen élők mínusz egy volt feszültséget kapnak az energia hálóból. Amikor teret akarnak váltani, a pozitív egyesre, vagyis hozzánk akarnak bejutni, kilenc Voltos elektromos kisüléssel kilenc Voltot juttatnak az energia hálóba. Az energiahálóból a megemelkedett energia szint a testben lévő fotonokat kisugárzásra készteti, ezáltal az elektronok energia szintje kilenc nagyságrenddel emelkedik, tehát nyolc Volttal lesz ellátva, amely már elegendő, hogy a nulla atmoszférás sávon keresztül jussanak. Addig tartózkodhatnak a pozitív egyes hullámhosszon, amíg az energia szint le nem merül, ez egy nap hosszan tart. Ha tovább szeretnének maradni, ismételni kell az elektromos kisülést, egy hasonló eszközzel, mint a gázgyújtó.

A pozitív térben élők, tehát mi is, mínusz egy Voltot nyerünk az energia hálóból, a többi energia mennyiséget az anyagcsere folyamatokból nyerjük, és így kilenc Volton üzemelünk.

A 0.5 hullámhosszon élők 0.5 atmoszféranyomáson és négy volton működnek, ezért inkább helyesebb lenne a négyes hullámhosszon élők elnevezés. A továbbiakban négyeseknek fogom Őket emlegetni.

Ha teret szeretnének váltani, hozzánk akarnak bejönni, négy Volt energiaközléssel érik el a kívánt energia szintet, és a nulla atmoszférás mezőn keresztül akadálytalanul áthatolhatnak.

A nulla atmoszférás átjáró mindaddig nyitott számukra, amíg az energia szintek lemerülnek.

A testük ilyenkor felmelegszik, melegük lesz, olyan érzés, mint amikor valaki nagyon izgul valamitől, és elönti a forróság, csak ez nem pár percig tart, hanem az energia szint lemerüléséig, de fokozatos lehűlés, vagyis energiavesztés következik be.

Mi is bepillantást nyerhetnénk hozzájuk, csak negatív energiaközlés szükséges, és akkor is csak tíz percig tarthat az ámulat, majd újabb negatív energia ráadás következhet.

A négy megapixeles szemüvegre és a szilícium kristályos fülhallgatóra azonban jelen esetben is szükség van, mert nem érzékelnénk segédeszközök nélkül semmit.

A négyes hullámhosszon egy megapixeles szemüvegre háromszoros nagyítással, és fülhallgatóra lesz szükség, ha a fejlődés el jut odáig, hogy barátkozni fogunk átkelt embertársainkkal.

A 0.5 – s hullámhosszon élők sokkal kisebb tömeggel rendelkeznek az itteni létezés kezdeti szakaszaiban, csak a tizenötödik életükben bekövetkező tömegnyerésük után közelítik meg a mi nagy tömeggel rendelkező testi felépítésünket. Az ottani energia szintnek megfelelő az elemek és anyagok tömege. A platina szál a mi világunkban is szabad szemmel látható, mint ahogy én már megszemlélhettem, sőt a testembe vonzódását is megtapasztalhattam.

Megfigyeltem már azt is, hogy hogyan vonzódik rám egy hosszú, pókfonálhoz hasonló, csak attól sokkal simább és fényesebb platina szál csak úgy valahonnét a magasból, illetve a 0.5 – s hullámhosszról és jut le a nagy lábujjam körme alá, mivel az emberi testben a legnagyobb mágnesességgel a szaru rendelkezik.

A 0,5 –s hullámhossz a platina szál gombolyagot egy gyógyító hálózatra rakja, mivel a hálózat keresztül szeli a 0.5 –hullámhosszt is. A nulla egyesek ezután pozitív energia befektetéssel magukhoz vonzatják. Ezután a gyógyítandó személy hálózatára irányítják, szintén pozitív energia segítségével. A hálózatban magától fog levonzódni a legnagyobb energia szintű hely felé, a nagy lábujj körmébe. Innét tovább halad egészen a test legkisebb energia szinttel ellátott helye felé. A platina szál biztosítja az elektron áramlatot, amely a fotonokat kisugárzásra készteti, és ez által emeli a test energia szintjét.

Amikor már bevonzódott egy meghatározott feszültséggel elektromos kisülést produkáltatnak, amely indítja az elektron áramlatot. A feszültség értéke dönti el, hogy a test melyik részéig emelkedjen meg a test energia szintje, amely ott bevonzódásra serkenti a mágnes szálakat, majd a második feszültség közlésnél pedig a mágnes szálakra a szükséges kvarkokat a méz –tej - zsír keverékéből.

A Föld mágnes pajzsának szerveződése - Egy térben három hullámhossz értelmezése

A Föld mágnes pajzsának szerveződése

Az északi pólus fölé továbbnyúló mágnes fonalak már nem voltak képesek egy újabb kört húzni, mert ehhez túl rövidek voltak. A maradék részek kilógtak, és visszahajlottak a Föld felületére, mert odavonzódtak. A Föld tengely körüli forgását felvéve, együtt perdülnek, és biztosítják a káros sugárzások elleni védelmet.

Mágnes pajzs azért van csak az északi póluson, mert a Föld alkotódása során a mágnes fonalak mindig a magasabb energia szintű helyről, fentről kezdték a feltekerődést, és egy teljes kör megtétele után, a maradék részek a kiindulási helyzetre estek, ott sokasodtak össze.

Egy térben három hullámhossz értelmezése

A Föld felgombolyodása során a három különböző energia szintű mágnes szál egymásba vonzódott, az energia szint szerinti sorrend szerint.

Ezt úgy lehet elképzelni, mint azt a kis tömegű platina szálat, amely a testünkbe úgy vonzódik, mintha semmiféle akadály nem állná az útját. A gyógyítás cipőn keresztül is történhet, mert a platinaszál 0.5 hullámhossz tömeg értékének felel meg, ezért úgy viselkedik, mintha nem lenne ott semmi, csak egy erősebb mágneses tér. A platina szálat a mínusz egyesek a 0.5 –s hullámhossztól szerzik be, hogy hogyan azt még én sem tudom, majd azt is kiderítem.

A gyengébb energia szintek csak a nagyobb mágneses teret érzékelik, ezenkívül semmit, ezért mindhárom különböző energia szintű mágnes szál úgy viselkedik, mint az üres térben. A gyengébb energia szintű mágnes szálak másolt világokat hoznak létre, amikor már a pozitív térből a pozitív energiájukat elvesztett elektronok átvonzódnak a mínusz egyes energia szinttel rendelkező mágnes szálakra. Amikor a mínusz egyesen már annyi energiát nyertek, hogy a 0.5 energia szint mágnesességét érzékelik az elektronok, átvonzódnak ezekre a mágnes szálakra, és ott indítják el a másolódást, mivel a mágnes szálak kódként funkcionálnak, ugyanazt a jelentést hordozzák egyre gyengébb energia szinteken.

Ily módon lehetséges, hogy ugyanabban a térben három különböző világ létezik, és egyik sem érzékeli a másikat, mert úgy is mondhatnánk, mind a három különböző hullámhossz.